Участие в национална научна конференция с открит урок в „облака“

С огромна радост ви съобщаваме, че седмокласниците – Вера Събева, Евгения Василева, Иван Топалски, Габриел Желязков, Валентин Колев, Виктор Алексиев и шестокласникът Савелий Ти   мохов, взеха участие в националната научна конференция на тема “Позитивната психология и облачните технологии – нови хоризонти на образованието”.

Събитието се проведе в два дни – 4 и 5 юни, като нашите ученици представиха работата в облачната класна стая чрез приложенията на Гугъл за образованието във втория ден. Единствено те участваха с практическо занятие –  открит урок в „облака“ на тема “Пловдив – социолект и културни паметници през вековете”.

Пред смаяните погледи на аудиторията “черноризците” развихриха въображението и дигиталните си умения, като представиха блестящо темата за родния град.

Публиката бурно аплодира изявата на всеки ученик и накрая всички ни пожелаха още много бъдещи успехи!