Участие в IX регионална конференция на началните учители „Училището- място за деца“

На 29 февруари и на 1 март се проведе IX- та Регионална конференция на началните учители „Училището-място за деца“ организирана от Регионалното управление на образованието – Пловдив. В нея взеха участие 140 начални учители от 56 училища от Пловдив и областта.
     От СУ „Черноризец Храбър“ взеха участие Елена Кисьова- директор, Станимира Димитриева- зам. директор, Ели Иванова и Йорданка Георгиева- начални учители.
Ели Иванова представи своята работа на тема: „В търсене на безграничния потенциал на детето“.