Участие на националния форум: “Образование за бъдеще”

СУ “Черноризец Храбър” бе представено на националния форум: “Образование за бъдеще”, който се проведе в столицата на 23 и 24 ноември в Националния дворец на културата. Събитието събра лектори от всички краища на страната, които в двата дни представиха своите иновации в обучението на учениците. Преподавателят по история и цивилизации Панка Вълева представи постиженията на училището и учениците чрез облачните технологии или учене от смартфон в облачна класна стая.

Учениците споделят, че това е пътят към знанието на XXI век и са щастливи, че работят и учат в училище на бъдещето.