Участие на СУ „Черноризец Храбър“ в инициативата „Гост за един ден“