УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 КЛАС С ВИСОК АКТИВ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

През тази учебна година учениците от 5 клас се включиха с голям ентусиазъм в състезанията по английски език.Виктория Желязкова от 5,,г“ клас беше първенец в училищния кръг на Националното състезание “Spelling Bee“.Масово беше участието на петокласниците и в другото Национално състезание “Longman competition“.От 20 явили се ученици 6 се класираха за втори кръг.Михаела Моллова и Кристиян Илиев от 5,,г“ клас извоюваха 79 точки от максимален брой 80.На всички участници в състезанието бяха връчени сертификати.
Благодарим им за труда,старанието и усилията, които положиха.Пожелаваме им още по – голяма активност през следващата учебна година, за да радват с успехите си своите родители и учители – бивши и настоящи.