Ученици от СУ „Черноризец Храбър“ поздравиха кмета на район Тракия по случай Деня на народните будители

В административната сграда на кметството в „Тракия“ ученици от СУ „Черноризец Храбър“ поздравиха кмета на района Костадин Димитров с рецитал по случай 1-ви ноември- Ден на народните будители. В програмата бяха включени песни и стихове на революционна тематика, въздействащо изпълнени от младите родолюбци. На всички работещи в администрацията бяха подарени представителни сборници, съдържащи творби и рисунки на учениците от СУ „Черноризец Храбър“ Пловдив.