Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ  ПАРЛАМЕНТ

при

СУ „Черноризец Храбър“

Председател на Ученически парламент – Е. – Т. Василева

Заместник – председател – Сн. Трендафилова – 11б

Омбудсман – Зв. Недев – 11а

Земестник-омбудсман – А. Колев – 10а

Членове:

А. Колев – 10а     А. Пенчева – 6е

А. Чипилова – 7д     А.-М. Стоилова – 7д

Б. Атанасова – 9б     Б. Найденов – 6а

В. Иванова – 8б     В. Мукарева – 7а

В. Петрова – 6в     Г. Бойкова – 7б

Г. Гагарова – 7б    Г. Чакърова – 6в

Д. Пенев – 8а     Д. Петкова – 8а

Д. Петрова – 7а     Д. Попова – 7в

Д. Станкова – 7в     Е. Давчев – 7е

Е. Димитрова – 10б     Е.-Т. Василева – 10а

З. Кинанова – 7г     З. Недев – 11а

З. Русева – 8б     К. Иванова – 9б

Л. Димитров – 11а     М. Димитрова – 5в

М. Куманова – 7е     М. Максимова – 5г

М. Моллова – 7г     М. Славова – 6г

Н. Ангелова – 5г     Н. Трайков – 12а

Н. Чолева – 6д     П. Рогачев -7а

Р. Георгиева – 5а     С. Димитров – 7б

С. Димитрова – 10б     Сн.Трендафилова -11б

Сп. Проданова – 6е     Ст. Делибосов – 12б

Т. Велева – 7а      Цв. Петрова – 6б