Новини и събития

Промяната започва от нас – младите!
Ние сме Ученическият парламент на училище “Черноризец Храбър”, град Пловдив.
Заехме се с една много сериозна кауза – свързването на младежите от тази институция и правилната им комуникация въпреки различието във възрастта им.
На 12 октомври се проведе втората среща на Ученическия парламент. Тя беше с опознавателна цел. Започнахме с игра, чиято основна роля беше сплотяваща. Участниците се отпуснаха и вече бяха готови да се съсредоточат върху следващата част от дневния ред, която беше представяне на Младежки Съвет и Младежки Център. Като техни членове учениците от 12 ”а” клас – Звездилян Недев и Росица Тончева, разказаха за инициативите, визията и бъдещето на общинските организации. Представиха презентация, включваща снимки от различни събития. Срещата продължи с обявяване на конкурси за различните възрастови групи и обсъждане на бъдещите събития, които ни очакват.
Ние сме заедно и ще успеем! Повярвайте в нас!
Искрени благодарности на екипа от МС ”Пловдив” и училищното ръководство на СУ „Черноризец Храбър“! Без тях нашата промяна нямаше да е факт!