Ученичка от II клас спечели I-во място в Математическо състезание

Виктория Пехливанова от II в клас спечели заслуженото I-во място в XXV Коледно математическо състезание.