Училище „Черноризец Храбър“ навърши 45 години

Малък период за дълговечната история, но голям за всички, които са оставили следа и са свързали своята лична биография с живота на образователната институция. Човекът е необятна вселена, а в нейните основи винаги стои изконният образ на Учителя. На просветителя, който създава личности, твори химни на доброта и грамотсност.

С вдъхновение и обич създадохме един храм, в който нашите деца творят и създават. Те знаят за силата на словото и красотата на цветовете. Те са създателите на паметта на бъдещето. Разбрали са, че езикът е най-съкровената и невидима територия на духовността. Словото гради история, опазва традиции, гради рисуван храм на почит и уважение към род и държавност.

Получихме и много поздравителни адреси, за което благодарим.

Тук може да се насладите на празничният ни концерт