Учителски обмен „Гост за един ден“ представиха учители от СУ „Черноризец Храбър“ на XII-те Национални педагогически четения

Добри практики бяха представени на националния педагогически форум под надслов „Да запазим усмивката в училище“. Нашето училище се представи достойно с проекта си „Гост за един ден“, целта на който е обмяна на опит и споделяне на добри практики между учители с цел взаимопомощ. Учители от страната вече са последвали идеята обменяйки опит чрез инициативата „Гост за един ден“. Идеята бе представена първо на III-та конференция на началните учители в Пловдив от началния учител Ели Иванова и бе добре приета от колегите от областта. Обменът „Гост за един ден“ дава възможност на учителите да споделят своят опит и идеи, като поканите могат да отправят чрез блог изработен и работещ конкретно за целта. Повече информация може да  потърсите на http://uchitelskiobmen.blogspot.bg/