Филм създаден в часовете по Фотография

На днешния голям празник “Гергьовден” Ви представяме постигнатото през учебната 2022 – 2023 година с учениците  от 8б клас и 9б клас в часовете по фотография и видеозаснемане. Бойци и новатори са нашите деца. 

Специални благодарности на Вера Събева, ученичка от 12 клас в СУ ”Черноризец Храбър, която отдели време и търпение и създаде този филм. 

Благодарности на цялото ръководство за получената подкрепата!