ФИНАЛИСТИ В УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ PEARSON COMPETITION

Състезанието се организира за десети път от издателство PEARSON България специално за членовете на Общността „Пиърсън училища в България”. То цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Test of English, и развивайки нагласа и умения за полагане на изпит за получаване на сертификат.
Състезанието се провежда в два кръга: вътрешноучилищен и национален. И в двата кръга участниците правят тест по английски език по формата на Pearson Tests of English.
PTE Young Learners (подходящ за ученици от начален и прогимназиален курс):
Firstwords /90т./, Springboard, Quickmarch, Breakthrough (нива от pre A1 до А2 CEF)/80т./
PTE General (подходящ за ученици от гимназиален курс)/75т./:
PTE General Level 1 (ниво A2 по CEF) PTE General Level 2 (ниво В1 по CEF)
PTE General Level 3 (ниво В2 по CEF) PTE General Level 4 (ниво С1 по CEF)

На 24.01.2023г. и 7.02.2023г. се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието, в който участваха 109 ученици от 3-ти до 12-ти клас. Проверката на задачите от вътрешноучилищния кръг се извърши от независими оценители. Всички участници във вътрешноучилищния кръг ще получат Сертификат за участие.

Допуснатите до национален кръг участници се определиха от организаторите на база постигнатите резултати на национално ниво.
Поздравления за успешното представяне на:

  1. Кристиан Бонев – 4г клас – PTE Young Learners Firstwords – 88.00 точки
  2. Георги Стефанов – 5д клас – PTE Young Learners Springboard – 78.00 точки
  3. Ема А. Димитрова – 5г клас – PTE Young Learners Springboard – 78.00 точки
  4. Христо Даскалов – 5 е клас – PTE Young Learners Springboard – 77.00 точки
  5. Цветелина Терзиева – 6д клас – PTE Young Learners Quickmarch – 76.00 точки
  6. Алекс Генов – 6а клас – PTE Young Learners Quickmarch – 76.50 точки
  7. Меди Димитрова – 7д клас – PTE Young Learners Breakthrough – 75.00 точки
  8. Лазар Стайков – 9а клас – PTE General Level 1 – 70.00 точки
  9. Елена Хараланова – 9б клас – PTE General Level 2 – 69.50 точки
  10. Евгения-Теодора Василева – 12а клас – PTE General Level 4 – 60.75 точки

Националният кръг на състезанието ще се проведе на 18 март 2023 г. в изпитни центрове на РТЕ в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и Плевен. Проверката на задачите от националния кръг ще се извърши от независими оценители и резултатите ще бъдат обявени на 7 април 2023 г.
Всички участници в националния кръг ще получат Сертификат за участие. Определените като победители ученици с най-висок резултат, класирани на първите три места във всяка категория в националния кръг, ще получат предметна награда. Допуска се присъждане на повече от едно първо, второ и трето място.
Награждаване
Победителите от състезанието ще бъдат наградени на официална церемония, която ще се състои на 29 април 2023 г.