Форум театър „Компания“

Днес, 27.06.2023г. се проведе Второто издание на нашия Ученически форум – театър с театрална постановка „Компанията“. Талантливите ни актьори грабнаха интереса на публиката, въвличайки я в заплетени конфликтни ситуации, в които присъстващите трябваше да търсят и да намерят правилните решения.
Събитието беше организирано по инициатива на г-жа Йотовска – педагогически съветник, със съдействитето на ръководството на училището, като превенция на агресията и насилието сред учениците.
Учениците от 10 клас реализираха идеята по най-интересния и творчески начин, чрез способите на форум театъра. Те развиха темата за междуличностните конфликти, като дадоха възможност на публиката да съпреживее спектакъла и сама да достигне до извода, че изграждането на добри отношения минава през толерантността като средство за приемане на различията у другите.