Честит 24 май от учениците в СУ „Черноризец Храбър“