Четене в парка

На 26.05.2023г деца от 3г клас заедно с техният учител ГЦОУД – Борислав Герговски на

СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив използваха иновативен и креативен метод за подобряване на резултати по четене, като посетиха парка срещу училище за „Четене в парка на открито“.