Четене на открито

Всички третокласници се включиха в инициативата – „Четене на открито“.

Уменията за четене и четене за удоволствие са важна предпоставка за отличен успех,затова се опитваме да прекараме насаме повече време с книгата.Четенето може да бъде приятно занимание.То разширява мирогледа, повишава общата култура и насърчава детското мислене.

Четенето на открито е полезно за малки и големи ученици в здравословен и образователен план.