Шестима ученици представиха свои творби и бяха наградени на Националната изложба за ученическо творчество „Заедно“

На 20 април, в град Лясковец, официално бе открита Националната изложба за ученическо творчество „Заедно“.
Изложбата се организира за поредна година от РУО – Велико Търново, община Лясковец и Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец, със съдействието на Център за Приобщаващо образование и Сдружение на родители на Деца със Синдром на Даун.
Шестима ученици със специални потребности от начален етап от СУ „Черноризец Храбър“ участваха в изложбата, като представиха свои творби и бяха наградени с Грамоти и допълнителни награди.