Щафетно четене в 6″а“, 6″в“ и 6″г“ клас

Щафетно четене в 6″а“, 6″в“ и 6″г“ клас. Учениците взеха активно участие

и с много любов декламираха любими български стихотворения!