1 ноември – Ден на народните будители, ден на почит и благодарност

Вие възрожденски писатели, революционери и книжовници ни вдъхновихте
и познанието ни поверихте.
Дълбок поклон пред Вас,
че ни освободихте и ограмотихте нас.

ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НИ!