Daily Archive: февруари 14, 2020

В книгата е споделен опит и добри педагогически практики на учители от СУ „Черноризец Храбър“

В книгата е споделен опита от петгодишния проект „Иновативни училища“. Описани са отправени ключови послания от учителите, които споделят своя опит и добри практики. За своите реализирани идеи разказват Ели Иванова и Мирослава Чалъкова. Целта им е да мотивират своите…
Още…