Daily Archive: март 11, 2020

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година

Проектодоговор и декларации по ЗОП Покана за оферта от издателство АРХИМЕД 2 ЕООД от 11.03.2020 г. Покана за оферта от издателство БГ УЧЕБНИК от 11.03.2020 г. Покана за оферта от издателство БИТ И ТЕХНИКА ЕООД от 11.03.2020 г. Покана за…
Още…