Daily Archive: декември 5, 2022

 Учение и спорт – ръка за ръка

Да си част от семейството на СУ “Черноризец Храбър’’, означава не само качествено образование и достъп до модерни технологии, но и вяра, подкрепа,  вдъхновение за учениците в извънучилищните им дейности. Пример за това са две момичета – Росица Жечева от…
Още…