Daily Archive: януари 23, 2023

Одобрени кандидати след проведен конкурс за свободно работно място

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com ПРОТОКОЛ Днес, 23.01.2023 г. комисия за подбор, назначена със Заповед № РД-10-1103/23. 01.2023 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова извърши подбор…
Още…