Daily Archive: ноември 3, 2023

Честване  Денят на Народните будители

 Денят на народните будители в СУ “Черноризец Храбър” – гр. Пловдив  ще бъде отбелязан  през учебната 2023/ 2024 г. със следните две инициативи: 2. Конкурс за най-добре подготвен клас за избран  народен будител в периода  от 1 ноември 2023 г.  до…
Още…