Daily Archive: декември 21, 2023

Посланици на доброто

‘’Нашите учители ни учат, че трябва да правим добро през цялата година, но сега е някак вълшебно….’’-казаха учениците от 4 г и 4 ж клас на СУ “Черноризец Храбър’’, които днес посетиха дом за възрастни хора в гр. Пловдив. Подкрепени…
Още…