Daily Archive: март 9, 2024

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда. За популяризиране на…
Още…