Трета ученическа конференция “110 години независима България”

На 14.06.2018 година се проведе Третата ученическа конференция под надслов
“110 години независима България”. Учениците представиха своите реферати, есета и
презентации, които са в съответствие с регламента на XXVI конкурс на национален
клуб “Родолюбие”.
Жури в състав: г-жа Мариела Тумбова – преподавател по география и
икономика – председател, г – жа Пани Вълева – преподавател по история и
цивилизации – член и г- н Веселин Петков – главен войвода на комитет “Родолюбие” в
Пловдив – член, оцениха разработките и представянето им.
Ето и класацията:
1. Възрастова група VIII – XII клас
– разработване на реферат:
– първо място – Петър Иванчев – XI a клас;
– второ място – Атанас Ушев – VIII а клас и Петър Петров – XI а клас;
– трето място Стефан Делибосов – IX б клас и Николай Узунов – XI а клас
– за есе:
– първо място – Петя Петрова – XI а клас;
– второ място – Габриела Петрова – XI а клас;
– за презентация:
– първо място – Звездилян Недев – VIII а клас.
2. Възрастова група V – VII клас:
– разработване на реферат:
– първо място – Мариета Здравкова – V д клас.
Благодаря на консултантите г-жа Милена Делевска, г-жа Милена Бандова и г-
жа Таня Вълчинова – преподаватели по български език и литература.
Госпожа Елена Кисьова – директор на училището обяви и наградите за
участниците – ваучери на стойност 30 лева за закупуване на литература.
Всички разработки ще бъдат представени на XXVI национален конкурс. Желая
успех на всички. Заслужавате го, защото положихте много усилия.