5 УСПЕШЕН ФИНАЛ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “PEARSON COMPETITION“ – 2020 – 2021г.

Вяра Едрева от 7г клас се класира на първо място с максимален брой 80 точки във финалния кръг на Националното състезание “PEARSON COMPETITION“ , който се проведе на 18.06.2021г. В състезанието се включиха активно ученици от 5 до 11 клас. Вяра Едрева е победител и в първия кръг със 79 точки.

Иван Кънев и Траяна Тончева от 7г клас приключиха със 78 точки. След тях със 77,5 точки е петокласникът Цветомир Младенов от 5е клас. На всички участници в състезанието бяха раздадени грамоти.

Пожелаваме здраве, устременост към успеха и покоряване на нови върхове на бъдещите състезатели.