Подаване на сигнали до СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив 

Уважаеми граждани,

Във връзка с постъпващите анонимни сигнали, Ви уведомяваме:

Право на всеки гражданин е да подаде сигнал за нередности. Сигналите помагат за разкриване или установяване истинността на нарушения и нередности, както и  за предприемане на действия и мерки за отстраняването им. Също за подобряване на дейността на институцията.

За подаване на сигнал не е необходимо да е налице личен или пряк интерес, специална форма или съдържание, но сигналът трябва да съдържа данни за подателя – имена, адрес /който може да е и електронен/ и телефон за обратна връзка при нужда да се направят уточнения с подателя

При липса на тези данни сигналът се приема за анонимен и по него не се образува производство.

Изложеното се прилага за всички сигнали без значение на начина на подаването им – по пощата, по телефона, на място в училещето, на електронната поща.

Искаме да Ви уверим, че Регионално управление на образованието – Пловдив, както и всеки административен орган, до който е подаден сигнал, запазва в тайна самоличността на подалия сигнала гражданин, тъй като никой не може да бъде преследван за това, че е упражнил правото си да подаде сигнал за нередности.  

Ръководството на

 СУ „Черноризец Храбър“

град Пловдив