Author Archive: Мария Николова

Събеседване за обявено свободно място учител по ИТ и информатика

  Допуснати кандидати за събеседване за учител по информатика и информационни технологии Комисията, съгласно заповед №РД-10-2540/ 05.09.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по информатика и информационни технологии Допуснатите кандидати да…
Още…

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД Комисия, назначена със заповед №РД- 10 – 2286/24.06.2022 г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ – г-жа Елена Кисьова, след проведеното интервю по предварително оповестен график с кандидатите за учител в…
Още…

Одобрени кандидати

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com ПРОТОКОЛ Днес, 18.07.2022 г. комисия за подбор, назначена със Заповед № РД-10-2373/11. 07.2022 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова извърши подбор…
Още…