Author Archive: Мария Николова

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература Комисията, съгласно заповед №РД-10-387/ 19.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по български език и литература. Допуснатите кандидати да…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география Комисията, съгласно заповед №РД-10-364/ 16.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място за учител по история и география. Допуснатите кандидати да се явят…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за учител ЦДО в начален етап

  Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител ЦДО в начален етап Комисията, съгласно заповед №РД-10-305/ 07.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител ЦДО в начален етап. Допуснатите кандидати да се явят за интервю…
Още…

П Р О Т О К О Л Днес, 23. 09. 2020 г., комисия, назначена със Заповед №РД-10-198/17.09.2020 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност „Учител…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия Комисията, съгласно заповед №РД-10-198/ 17.09.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител по философия. Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:   График за…
Още…

Откриване учебната 2020/ 2021 година

        Уважаеми родители, скъпи ученици, На 15-ти септември 2020 г. откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе по малко по-различен начин. Разчитаме на Вашата отговорност за спазване на мерките, точните часове на събиране и влизане в сградата…
Още…