Author Archive: Мария Николова

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Комисията приема документи в работните дни от 03.05.2021 година до 21.05.2021 година в кабинет по ритмика на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада“ №1, с работно време от 09.00 ч. до…
Още…

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВИТРУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ. МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ВЗЕМАНЕ НА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ…
Още…

Дена на Земята

И тази година учениците от СУ „Черноризец Храбър“ отбелязаха Ден на Земята и Час на Земята. Част от тези събития се осъществиха както от учениците в онлайн обучение, така и от учениците в присъствено обучение. Прегледайте кратко видео от празника! 

Ден на Европа

Честит Ден на Европа! На 9 май празнуваме мира, приятелството и сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз. Вече 14 години, като пълноправен член на Общността, България споделя основните й ценности – човешко достойнство, единство, равенство и свобода на изразяване….
Още…

Учебен процес от 5.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Съгласно Заповед № РД 01-274/29.04.2021 г. на МЗ, организацията на учебния процес за периода – 01.05.2021 г. – 28.05.2021 г. за учениците от 5 до 12 клас в СУ „Черноризец Храбър“ ще се осъществява по следния график: 5.05.2021 г. и…
Още…

Насочване на ученици

Насочване на ученици, завършили VII клас през учебната 2020/ 2021 г., с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен…
Още…