Author Archive: Мария Николова

Насочване на ученици с хронични заболявания, увреждания и със специални образователни потребности – прием VIII клас

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), ул. „Прохлада“ №1, гр. Пловдив, тел. 032/621 573 ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО от Регионалния екип за подкрепа…
Още…

Свободно работно място за длъжност ЗДАСД – резултат от събеседване

  П Р О Т О К О Л Днес, 15.04.2022 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-1492/ 11.04.2022 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност ЗДАСД…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД Комисията, съгласно заповед №РД-10-1492/ 11.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – ЗДАСД  Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 15.04.2022 г. както следва: Вх….
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност

Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – заместник-директор учебна дейност Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 07.04.2022г….
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител начален етап – ЦОУД. Допуснатите кандидати да се явят…
Още…

Одобрен кандидат за позицията учител по музика

Одобрен кандидат за позицията учител по музика Комисия назначена със заповед №РД-10-1135/ 21.02.2022 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място – учител по музика, предлага за назначаване:…
Още…