Author Archive: Мария Николова

П Р О Т О К О Л Днес, 23. 09. 2020 г., комисия, назначена със Заповед №РД-10-198/17.09.2020 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност „Учител…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия Комисията, съгласно заповед №РД-10-198/ 17.09.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител по философия. Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:   График за…
Още…

Откриване учебната 2020/ 2021 година

        Уважаеми родители, скъпи ученици, На 15-ти септември 2020 г. откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе по малко по-различен начин. Разчитаме на Вашата отговорност за спазване на мерките, точните часове на събиране и влизане в сградата…
Още…

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища Необходими документи за записване в училището след I класиране, в което ученикът е класиран са: заявление до директора оригинал на свидетелство за завършено основно образование; оригинал на медицинското свидетелство, само за…
Още…