Благодаря!

Благодаря!

Учениците от начален курс в училище “Черноризец Храбър”  отбелязаха Световния ден на думата “Благодаря”.