Мажоретките на „Черноризец Храбър“ на фестивала „Слънчева Бесапара“ – Пазарджик – 2016 година

Мажоретките на „Черноризец Храбър“ на фестивала „Слънчева Бесапара“ – Пазарджик – 2016 година