Награждаване в конкурса "На гости на приказките"

Награждаване в конкурса "На гости на приказките"