Посещение на Н.Пр. Ориета Капони, посланик на Венецуела в СУ "Черноризец Храбър" – 15.10.2019 г.

Посещение на Н.Пр. Ориета Капони, посланик на Венецуела в СУ "Черноризец Храбър" - 15.10.2019 г.