Ученици от СУ "Черноризец Храбър" бяха мениджъри за един ден

Ученици от СУ "Черноризец Храбър" бяха мениджъри за един ден