Предстоящи събития

22.05.2019 г.- патронен празник на СУ ,,Черноризец Храбър“

На 22.05.2019 г. СУ ,,Черноризец Храбър“ гр. Пловдив тържествено ще отбележи своя патронен празник. Събитието ще се състои в двора на училището от 10:00ч. Заповядайте да се повеселим заедно!

”Ден на родителя”

”Ден на родителя” – инициатива на I „e“ и III „e“ клас Активното взаимодействие между учители–деца-родители е залог за успешна учебна година. Работата в синхрон, разбирателство, взаимно уважение между трите звена на учебно-възпитателния процес води до изграждането на едни спокойни,…
Още…