I ви гимназиален

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС) :

  • 02 – 18 февруари 2022 г. – Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • 17 – 26 юни 2022 г.– Оценяване на изпитните работи от НВО
  • до 28 юни 2022 г. – Обявяване на резултатите от НВО
  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – пографик в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Модел на НВО по БЕЛ за 10. клас

Модел на НВО по математика за 10. клас

Модел на НВО по чужд език за 10. клас

Модел на НВО по ИТ за 10. клас