Последни новини

31 май – Патронен празник на СУ „Черноризец Храбър“

Уважаеми учители, ученици и родители, вече повече от 4 десетилетия в Средно училище „Черноризец Храбър“, град Пловдив на този ден почита Патронния си празник. Той е особено важен, защото е свързан с името на един велик творец, духовник и просветител…
Още…

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Във връзка с изпълнение на заповед РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно т. 4 график на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на…
Още…

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Нека помним делото на Кирил и Методий и носим в сърцата си искрицата пламък, оставена от тях. Поздрав на учениците от 4 клас по повод светлата дата. Честит празник! ВИДЕО

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Комисията приема документи в работните дни от 03.05.2021 година до 21.05.2021 година в кабинет по ритмика на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада“ №1, с работно време от 09.00 ч. до…
Още…

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВИТРУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ. МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ВЗЕМАНЕ НА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ…
Още…