“Spelling Bee“ 2019 – регионално състезание

На 23.03.2019 година се проведе регионалният кръг на Осмото национално състезание по правопис на английски език
“Spelling Bee“.Състезанието се проведе в ОУ,,Княз Александър 1- ви“ и протече на два етапа.СУ ,,Ч.Храбър“ излъчи двама представители – Ивайло Кузманов от 7,,в“
клас и Виктория Желязкова от 5,,г“ клас.
Учениците представиха достойно своето училище и получиха грамоти за участие
в Осмото национално състезание.Грамота бе връчена и на г – жа Братованова – координатор на състезанието в СУ,,Ч.Храбър“.Да си пожелаем активно участие и успех и през следващата учебна година!