Бюджет

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година – публ на 6.10.2022г.


Бюджет за 2022 година (публикуван на 11.04.2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2022 година

Бюджет за 2021 година (публикуван на 08.03.2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07 – 30.09.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година

Бюджет за 2020 година (публикуван на 27.02.2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2020 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2020 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07 – 30.09.2020 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година

Бюджет 2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04- 30.06.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07- 30.09.2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 година

Бюджет 2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2018 годинa

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 година

Поети ангажименти към 31.03.2018 година

Бюджет 2017 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2017 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2017 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2017 година

Преходен остатък 2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета 2017г.