График за записване на класираните за ПЪРВИ клас

На 12 юни 2024 година записването ще е от 10,00 часа до 16,30 часа