График за провеждане на събеседване за позицията учител в група за ЦОУД-начален етап – допуснати и недопуснати кандидати