График за провеждане на събеседване за позицията учител в група за ЦОУД