График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по история и цивилизации

Допуснати кандидати за събеседване за учител по история и цивилизации

 

Комисията, съгласно заповед №РД-10-606/03.11.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по история и цивилизации

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

Дата 08.11.2022 г. /вторник/
Вх. № Час
ЧР-02-876/ 03.11.2022 г. 14:00 часа
ЧР-02-877/ 04.11.2022 г. 14:10 часа
ЧР-02-880/ 04.11.2022 г. 14:20 часа
ЧР-02-881/ 04.11.2022 г. 14:30 часа
ЧР-02-891/ 04.11.2022 г. 14:40 часа
ЧР-02-900/ 07.11.2022 г. 14:50 часа
ЧР-02-894/ 04.11.2022 г. 15:00 часа