Графици и програми

График на дейностите – юни 2021г. -занимания по интереси, проектни дейности-_000081

График за дежурство-ЦОУД_2021-2022

График за компютърно моделиране__2021-2022

График за обедно хранене__2021-2022

График за работа с документация и срещи с родители-2021-2022г.

График за спортни дейности в начален етап__2021-2022

График за дежурство- начален етап-2021-2022г._000194

График законтролни работи- начален етап-2021-2022г.първи клас

График законтролни работи- начален етап-2021-2022г._четвърти клас

График законтролни работи- начален етап-2021-2022г._трети клас

График законтролни работи- начален етап-2021-2022г._втори клас

График законтролни работи- начален етап-2021-2022г._втори Е и втори Ж кл.

График за консултации с ученици от V-XII клас- 2021-2022г.

График на часовете за консултации с ученици от учителите начален етап – 2021-2022_

Класни и контролни 5 – 7 клас

Класни и контролни 8 – 12 клас