Дейности по проекта

В периода  25 – 27.11.2022 ще се проведе  квалификационно обучение на тема Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”.


Реализирани дейности по проекта за учебанта 2022/ 2023 година

  1. Закупуване на оборудване за ерализиране на дейностите по проекта.
  2. Закупуване на работно облекло
  3. Разработване на учебни планове и програми
  4. Реализирано пробно стажуване за 2021/ 2022 учебна година


На 23.06.2022 г. стартираха дейностите по проект „Подкрепа за дуалната форма на обучение“ чрез провеждане на пробно стажуване на ученици от СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив във фирма „Стико-90″ЕООД. Обучаваните в дуална форма ученици се запонаха с организацията и дейността на водещата пловдивска печатница.